• Atslēgas projekti

  Kompleksu enerģētikas objektu būvniecība, nodrošinot pilnu būvniecības ciklu - sākot no būvprojekta izstrādes, līdz pat Iekārtu palaišanas ieregulēšanas darbiem un objekta nodošanu ekspluatācijā.

 • Koģenerācijas moduļi

  Videi draudzīgi enerģētikas risinājumi, kur visa iegūtā siltumenerģija un elektroenerģija tiek izmantota īpaši racionāli, novēršot kaitīgo izmešu nokļūšanu atmosfērā. Koģenerācijas moduļi tiek izstrādāti ņemot vērā katra klienta individuālās vēlmes un nozares specifiku.

 • Enerģētikas risinājumi

  UPB Energy piedāvā inovatīvus un komplicētus enerģētikas risinājumus, apvienojot tos kompleksās būvēs un iekārtās.

 • Serviss

  UPB Energy servisa speciālisti nodrošina ikdienas apkopes procesus koģenerācijas moduļiem, kā arī pilna laika uzraudzību komplicētu enerģētikas risinājumu objektos.

PAR UPB ENERGY

UPB Energy grupa apvieno uzņēmumus UPB GmbH Vācijā, UPB AS GmbH Šveicē un SIA UPB Energy Latvijā. UPB Energy specializējas dabai draudzīgu energotehnisko iekārtu - koģenerācijas un triģenerācijas staciju - projektēšanā, ražošanā, uzstādīšanā un servisa nodrošināšanā.
Grupas mērķis ir radīt videi draudzīgus un ilgtspējīgus enerģētiskos risinājumus.

upb-energy-about-us-karte-desktop

PAR UPB ENERGY

UPB Energy grupa apvieno uzņēmumus UPB GmbH Vācijā, UPB AS GmbH Šveicē un SIA UPB Energy Latvijā. UPB Energy specializējas dabai draudzīgu energotehnisko iekārtu - koģenerācijas un triģenerācijas staciju - projektēšanā, ražošanā, uzstādīšanā un servisa nodrošināšanā.
Grupas mērķis ir radīt videi draudzīgus un ilgtspējīgus enerģētiskos risinājumus.

upb-energy-about-us-karte-tablet

PAR UPB ENERGY

UPB Energy grupa apvieno uzņēmumus UPB GmbH Vācijā, UPB AS GmbH Šveicē un SIA UPB Energy Latvijā. UPB Energy specializējas dabai draudzīgu energotehnisko iekārtu - koģenerācijas un triģenerācijas staciju - projektēšanā, ražošanā, uzstādīšanā un servisa nodrošināšanā.
Grupas mērķis ir radīt videi draudzīgus un ilgtspējīgus enerģētiskos risinājumus.

upb-energy-about-us-karte-mobile

Produkti un pakalpojumi