Enerģētikas risinājumi AS "Latvijas Finieris" termoeļļas sildītāju dūmgāzu siltuma rekuperācijas iekārtu novietošana Rīga, Latvija

Enerģētikas risinājumi AS "Latvijas Finieris" termoeļļas sildītāju dūmgāzu siltuma rekuperācijas iekārtu novietošana Rīga , Latvija

Enerģētika

Atgūst 28 000 MWh siltumenerģijas

AS "Latvijas Finieris" rūpnīcā "Lignums" tika īstenots energoefektivitātes uzlabošanas projekts Termoeļļas sildītāju attīstība. Pateicoties UPB Energy izstrādātajam modernizācijas projektam, rūpnīcai ir iespēja ik gadu no atmosfērā izplūstošajām dūmgāzēm atgūt 28 000 MWh siltumenerģijas, kas tiek izmantota ražošanas procesu nodrošināšanai.

 

Termoeļļas sildītāju efektivitātes palielināšana

Lai palielinātu termoeļļas sildītāju efektivitāti, esošajos sildītāju un dūmgāzu kanālos tika uzstādītas siltuma rekuperācijas iekārtas ar jaudu 2,0 MW un 1,7 MW, turklāt jauno iekārtu automatizācijas sistēmas tika integrētas esošajā sistēmā.

 

UPB Energy nodrošina pilnu enerģijas risinājuma servisu, neietekmējot rūpnīcas darbību

Šī projekta ietvaros UPB Energy sagatavoja biomasas termoeļļas sildītāju dūmgāzu siltuma rekuperācijas iekārtu inženierdizainu, kā arī nodrošināja to ražošanu un veica iekārtas montāžas darbus, integrējot to esošajās termoeļļas tīklu un vadības kontroles sistēmās. Visi darbi tika paveikti, neietekmējot ražošanas procesu AS Latvijas Finieris rūpnīcā Lignums.