• Koģenerācijas moduļi

    Videi draudzīga enerģija

Koģenerācijas moduļi

Koģenerācijas moduļi
triģenerācijas moduļi
videi draudzīga enerģija
funkcionāla vadības sistēma
serviss

Viens no UPB Energy galvenajiem darbības virzieniem ir koģenerācijas un triģenerācijas staciju ražošana.

Koģenerācijas procesa laikā, izmantojot dažādus kurināmā veidus, vienlaikus tiek ražota gan siltumenerģija, gan elektroenerģija. Savukārt triģenerācijas procesā tiek iegūts arī aukstums, ko var izmantot dažādu dzesēšanas iekārtu darbībai.

Pašlaik uzņēmums projektē, ražo un uzstāda ar dabasgāzi, biogāzi, sintētisko gāzi un naftas gāzi darbināmas koģenerācijas stacijas un nodrošina to servisu atbilstīgi augstākajām prasībām.

 

Efektīvi enerģētikas risinājumi visām nozarēm

Koģenerācijas moduļu izmantošanas iespējas ir ļoti plašas. Piemēram, tajos iegūto siltumenerģiju var izmantot lauksaimniecības fermu, skolu un daudzdzīvokļu ēku apsildei, kā arī ražošanas procesos, savukārt neizmantoto elektroenerģiju var nodot kopējā elektrotīklā, tādējādi gūstot papildu ienākumus biznesam.

Triģenerācijas moduļi tiek plaši lietoti dažādās rūpnīcās, kur iegūto siltumenerģiju izmanto telpu apsildei un ražošanas procesu nodrošināšanai, bet aukstumu – saldētavu jeb aukstuma telpu darbībai.

 

 

Videi draudzīga enerģija

Koģenerācijas moduļi sniedz iespēju ražot enerģiju videi draudzīgā veidā, samazinot kaitīgo izmešu nokļūšanu atmosfērā, kā arī būtiski samazinot siltuma zudumus. Visa iegūtā enerģija tiek izmantota īpaši racionāli, ņemot vērā katra klienta vēlmes un nozares specifiku.

 

Tipveida moduļi un individuāli risinājumi

UPB Energy speciālisti ir izstrādājuši vairāk nekā 29 tipveida koģenerācijas staciju moduļus un turpina strādāt, lai piedāvātu klientiem individuālus un inovatīvus risinājumus, pievēršot uzmanību ne tikai tehniskajai komplektācijai, bet arī staciju dizainam un korpusiem, piemēram, izstrādājot korpusus ar kvalitatīvu skaņas izolāciju, kas paredzēta uzstādīšanai iekštelpās.

Koģenerācijas moduļu saraksts - biogāze>>

Koģenerācijas moduļu saraksts - dabas gāze>>

 

Funkcionāla vadības sistēma

Veidojot jebkuru moduli, īpaša uzmanība tiek pievērsta koģenerācijas staciju ekspluatācijas ērtībai, vadības sistēmas funkcionalitātei un dizainam. Kompaktajā vadības sistēmā, ko var regulēt attālināti, ir integrētas visas drošības un regulēšanas funkcijas. Ņemot vērā klienta vajadzības, no koģenerācijas stacijas iespējams pārraidīt visus vajadzīgos tehniskos parametrus.

 

Sazinies ar mums

UPB Energy, Pārdošanas nodaļa, Tālr: +371 67358933 Fakss: +371 67358930 E-pasts: info@upbenergy.lv

Sertifikāti