• Atslēgas projekti

  Viens līgums un vienota atbildība sākot no projekta izstrādes posma līdz objekta atslēgu nodošanai

Atslēgas projekti

Pilna cikla būvniecība
projektu izstrāde
ģenerālbūvniecība
tehonoloģiju uzstādīšana un testēšana
Serviss

UPB Energy ir plaša pieredze kompleksu enerģētikas objektu būvniecībā – no nelieliem enerģētikas objektiem līdz lielām biomasas koģenerācijas stacijām.

 

Lai nodrošinātu augstu projektu realizācijas efektivitāti gan laika, gan finansiālā ziņā,

UPB Energy piedāvā liela apjoma projektus realizēt kā atslēgas projektus, kuros UPB Energy, cieši sadarbojoties ar pārējiem UPB grupas uzņēmumiem, nodrošina pilnu objekta realizācijas ciklu

 • Projektu izstrāde
  • Arhitektūra
  • Tehnoloģija
  • Inženiertīkli
  • Būvkonstrukcijas
 • Ģenerālā būvniecība
 • Tehnoloģiju uzstādīšana un testēšana
 • Serviss
  • Palaišanas un ieregulēšanas darbi
  • Ieviešana ekspluatācijā
  • Koģenerācijas stacijas ikdienas ekspluatācija
  • Iekārtu uzturēšana un apkope 24/7

 

 

Projektēšanas un funkcionalitātes sinerģija

Realizējot atslēgas projektus, jau no projekta pirmās dienas kopā strādā gan arhitekti, gan enerģētikas un būvniecības inženieri, gan ražošanas un būvdarbu vadītāji, kuru savstarpējā sadarbība un ciešā komunikācija ļauj radīt ideālu ēkas funkcionalitātes, dizaina un tehnisko risinājumu sinerģiju.

 

Vienota atbildība visos projekta posmos

Klienta galvenās priekšrocības atslēgas projektu īstenošanas laikā ir efektīva komunikācija, īss dokumentācijas saskaņošanas process, kā arī vienota atbildība par realizējamo projektu visos tā posmos. Klientam nav jākomunicē ar vairākām iesaistītajām pusēm, jo visus jautājumus var atrisināt kopā ar vienu projektu vadītāju. 

 

Samazinātas izmaksas

Pateicoties vienotai darba uzraudzībai un rūpīgai plānošanai, iespējams optimizēt gan darbaspēku, gan tehniskos resursus, novēršot nelietderīgas dīkstāves un tā samazinot kopējās projekta izmaksas.

 

Sazinies ar mums

UPB Energy, Pārdošanas nodaļa, Tālr: +371 67358933 Fakss: +371 67813801 E-pasts: info@upbenergy.lv

Sertifikāti