Atslēgas projekti SIA "Liepājas enerģija" biomasas katlu māja Liepāja, Latvija

Atslēgas projekti SIA "Liepājas enerģija" biomasas katlu māja Liepāja , Latvija

Stikls Metāls Betons Enerģētika mašīnbūve

Biomasas katlu māja ļauj samazināt siltumenerģijas izmaksas

SIA "Liepājas enerģija" biomasas katlu mājas celtniecības projekts tika īstenots kā viens no SIA "Liepājas enerģija" investīciju projektiem ilgtspējīgas un konkurētspējīgas siltumenerģijas nodrošināšanai.

Šī projekta ietvaros UPB Energy izbūvēja biomasas katlu māju, kas ļauj efektīvi izmantot energoresursus, tādējādi samazinot siltumenerģijas tarifu Liepājas iedzīvotājiem par 22 %, bet siltuma zudumus vairāk nekā divas reizes.

 

Ar šķeldu kurināmi apkures katli

Lai nodrošinātu Liepājai nepieciešamo siltumenerģijas apjomu, jaunajā biomasas katlu mājā UPB Energy uzstādīja divus mūsdienīgus, ar šķeldu kurināmus ūdens sildāmos katlus, katru ar siltuma jaudu 15 MW, kā arī visas nepieciešamās palīgiekārtas.

 

Tehniskie parametri

  • siltumjauda - 30 MW
  • 2 biomasas katli
  • Kurināmais - biomasa (koksnes šķelda)
  • elektrostatiskie filtri
  • dūmgāzu kondensators

 

UPB grupa izstrādā būvprojektu un veic celtniecības darbus

 SIA "Liepājas enerģija" biomasas katlu māja ir viens no UPB zematslēgas projektiem, ko īstenojot sadarbojās vairāki UPB grupas uzņēmumi, lai nodrošinātu ēkas dizaina izstrādi un pilnu celtniecības ciklu.

Šādu projektu priekšrocība ir vienota atbildība gan par projektēšanu, gan būvniecības gaitu, izslēdzot sarežģījumus, kas varētu rasties, projektu realizējot vairākiem atsevišķiem apakšuzņēmējiem.