Atslēgas projekti Energokomplekss "Veckroģeļi", biomasas koģenerācijas stacija Brocēni, Latvija

Atslēgas projekti Energokomplekss "Veckroģeļi", biomasas koģenerācijas stacija Brocēni , Latvija

Stikls Metāls Betons Enerģētika mašīnbūve

Siltumenerģiju un elektroenerģiju ražo no vietējiem, atjaunojamiem energoresursiem

Biomasas koģenerācijas stacijas izveide sniedz iespēju siltumenerģiju un elektroenerģiju ražot no vietējiem atjaunojamajiem energoresursiem, par kurināmo izmantojot koksnes biomasu (šķeldu, zāģskaidas un koka mizu). Stacijā ir uzstādīts augstspiediena tvaika katls un tvaika turbīna ar sinhrono ģeneratoru. Katls ar automātisko kurināmā padošanas sistēmu un kustīgo ārdu kurtuvi nodrošina efektīvu kurināmā sadegšanu. Savukārt katlā saražotā tvaika enerģija par elektroenerģiju tiek pārveidota daudzpakāpju tvaika turbīnas un sinhronā ģeneratora blokā.

 

Stacijas elektriskā jauda 3,98 MW un siltuma jauda 15,9 MW

Energokomplekss "Veckroģeļi" ir lielākā un jaudīgākā biomasas koģenerācijas stacija Kurzemē, kas stundas laikā spēj saražot elektrisko jaudu 3,98 MW un siltuma jaudu 15,9 MW apjomā.

Visa elektrība, kas tiek saražota koģenerācijas stacijā, tiek nodota AS "Sadales tīkls", savukārt visu iegūto siltumenerģiju izmanto, lai nodrošinātu ražošanu blakus uzbūvētajā granulu rūpnīcā, ļaujot iegūto siltumu lietot visu gadu.

 

Tehniskie parametri

  • 15,9 MW siltumenerģija
  • 3,98 MW elektroenerģija
  • tvaika katls - 61 bar(g), 485 ‘C, 20.5 t/h
  • tvaika turbīna - 4.0 MW
  • dūmgāzu kondensators - 4,3 MWt/h

 

UPB GRUPA NODROŠINA PILNU BŪVNIECĪBAS CIKLU UN SERVISU

Šis ir UPB Energy zematslēgas projekts, kas realizēts sadarbībā ar citiem UPB grupas uzņēmumiem, nodrošinot pilnu ciklu no projektēšanas, būvniecības, iekārtu uzstādīšanas līdz stacijas ieregulēšanai un palaišanai. UPB Energy nodrošina arī stacijas uzturēšanas un darbības servisu 24/7.

Zematslēgas princips, kuru īstenojot sadarbojas vairāki grupas uzņēmumi, ieskaitot speciālistus no Vācijas un Šveices, ir ļoti veiksmīgs, jo ļauj izmantot koncernā uzkrātās zināšanas gan par materiālu un tehnoloģiju izvēli, gan būvniecību.